Aktiviteter

Aktiviteter 2024

Välkomna


till


Solviks


skola!

 

AKTIVITETER 2024

Loppis den 18 maj kl.10-16

Servering med hembakt.


Inlämning av prylar till 

loppmarknaden sker vid skolan den 4 maj och 11 maj kl. 10 - 12. Inga stora möbler.

Kontaktperson är Kerstin 073 7150150.


Städdagar blir 4-5 maj och 9 juni. Efter städning grillar vi korv!


Skolvandring

14 septemberPå Solviks årsstämma 2024

valdes ny styrelse: 


Kerstin Gustafsson, Carmen Valera Gustafsson och Thomas Olsson valdes om som ordinarie ledamöter. Kjell Karlsson valdes om som suppleant.  Pelle Tengö och Birger Johansson valdes som nya suppleanter 


Val av 2 revisorer 1 år.

Sittande revisorerna Lena Larsson och Olle Hammarström omvaldes.

 

Val av valberedning 1 år.

Sittande valberedning Bo Gustafsson och Gunnar Larsson omvaldes.